მიღების წესი:

დექსალგინი® საშეტი - თითო საშეტი (25 მგ) - ყოველ 8 საათში, მაგრამ არაუმეტეს 3 საშეტისა (75 მგ) დღე-ღამეში. იხსნება ჭიქა წყალში.

ტკივილის სწრაფი შემსუბუქების მიზნით შესაძლებელია დექსალგინი® საშეტის მშიერ კუჭზე მიღება (საკვების მიღებამდე, სულ მცირე, 15 წუთით ადრე).

დექსალგინი®  1/2 ტაბლეტი (12.5 მგ)  - ყოველ 4-6 საათში, ან 1 ტაბლეტი  (25 მგ) ყოველ 8 საათში, მაგრამ არაუმეტეს 3 ტაბლეტისა (75 მგ) დღე-ღამეში. 

ტკივილის სწრაფი შემსუბუქების მიზნით შესაძლებელია დექსალგინი® ტაბლეტების მშიერ კუჭზე მიღება (საკვების მიღებამდე, სულ მცირე, 30 წუთით ადრე).

 

GE_DEX-07-2022_V1_Web  | შემუშავებულია 06.2022; ვარგისია 06.2024 

ონლაინ შეძენა